Sekretesspolicy

Vi tar integriteten och integriteten hos våra webbplatsanvändare på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den är garanterad. Vi åtar oss därför att respektera sekretessen för de personuppgifter vi samlar in i enlighet med de villkor som beskrivs nedan. Våra användare kommer att finna i denna integritetspolicy den personliga information vi samlar in med förbehåll för, för vilket ändamål Slates, hur man samlar in den, de medel som är tillgängliga för användarna. att motsätta sig de insamlings-och säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda deras personuppgifter.

1 | PERSONLIG INFORMATION COLLECTE

Vi samlar in följande information:
-E-postadress

De personuppgifter vi samlar in samlas in genom de insamlingsmetoder som beskrivs nedan i avsnitten ”formulär och samlings lägen” och följande.

2 | FORMULAIRES OCH FUNKTIONSLÄGEN AV COLLECTE

Dina personuppgifter samlas in genom:
-Korrespondens
-Kontaktformulär

Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:
-Contact

3 | Interaktivitet

Din information samlas också in genom den interaktivitet som kan etableras mellan dig och vår webbplats.
Denna information samlas in på följande sätt:
-Korrespondens
-Kontaktformulär

Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:
-Contact

4 | JOURNAL-OCH VITTNES FILER

Vi samlar in viss information via loggfiler (loggfiler) och cookies.
Dessa är främst följande information:
-IP-adress
-Internet Browser
-Country
-Besökta sidor och frågor
-Anslutning dag

Användningen av sådana filer gör att vi kan uppnå följande mål:
-Statistics

5 | PERSONLIG INFORMATION PARTAGE

Vi åtar oss att inte sälja, dela eller marknadsföra de insamlade personuppgifterna till tredje part.

6 | OPPOSITION RÄTT OCH RETRAIT

Vi har åtagit oss att erbjuda dig en rätt till invändningar och uttag för din personliga information.
Rätten till invändning definieras som Internet användarnas förmåga att vägra att få sin personliga information Använd för vissa ändamål som nämns i samlingen.
För att utöva dessa rättigheter kan du nå ut till webbplatsens ägare och skicka dem ett meddelande om ditt motstånd mot användningen av din personliga information för ändamål som inte är lämpliga för dig eller skicka dem din begäran om uttag på:

MADAEF GOLFS
communication@madaefgolfs.com

7 | ÅTKOMSTRÄTTIGHET

Vi är fast beslutna att erkänna en rätt till tillgång och rättelse till de berörda som vill konsultera, modifiera eller till och med skriva av informationen om dem. Denna avgift kommer att utövas genom att skicka ett meddelande till webbplatsägarna på:

MADAEF GOLFS
communication@madaefgolfs.com

8 | Säkerhet

Den personliga information vi samlar in lagras i en säker miljö. De personer som arbetar för oss är skyldiga att respektera sekretessen för din information. För att hålla din personliga information säker använder vi:
-Dator backup
-ID/lösenord

Vi har åtagit oss att upprätthålla en hög grad av konfidentialitet genom att integrera de senaste tekniska innovationerna för att säkerställa sekretessen för dina transaktioner. Men eftersom ingen mekanism ger maximal säkerhet, finns det alltid en risk när du använder Internet för att överföra personlig information.

9 | EVOLUTION AV POLITIKEN AV CONFIDENTIALITE

Denna integritetspolicy kan ändras, delvis på grund av lagändringar och regulatoriska förändringar.